http://goo.gl/aifZ8l

Description Toggle

View

View

ViewView

ViewView

鴻海董事長郭台銘表示,鴻海股價沒有到兩百元,不會退休,未來兩年到三年有大量投資要做。ViewViewShare to PinterestView

Previous imageNext image

中央社

各家銀行貸款利率比較

View

Share to Twitter

CloseViewView中古車貸利率多少債務整合銀行

ViewView2016年6月22日週三 台北標準時間下午2時55分

創業貸款資格

View

var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();

View

股東阿土伯在發言時表示,他之前建議鴻夏戀要低調處理,郭董有聽進去。阿土伯說,他也有買夏普股票。他認為,鴻海買夏普有省錢,也賺很多錢,郭董有耐心、苦心,對郭董有信心。

ViewView

View

View鴻海今天在新北市土城總部五樓大禮堂舉辦股東會,小股東們出席相當踴躍,現場座無虛席。View

和潤車貸利息ViewView

土地銀行勞工貸款 2016ViewViewViewView1 - 25 / 30

郭台銘參觀夏普產品展示區(1) (圖)

台新信貸好過嗎1 / 30

ViewViewShare to Facebook

郭台銘再回應其他小股東發言時表示,鴻海股價沒有到兩百元,他不會退休。郭台銘說,未來兩年到三年有大量投資要做,股利分配大家都一樣。View

var lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="2144404922";

var t_MediaGalleryBobaSpotlight_end = new Date().getTime();
315BADF8051D0EB5
arrow
arrow

    er6h651 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()